تبلیغات
abroaine - مدرسه بوزار

به نام خدا

abroaine
امروز   به وبلاگ  abroaine  خوش آمدید


¿مدرسه بوزار
پنجشنبه 29 شهریور 1386

در 1648 توسط شارل برون تاسیس شد

نمایش دهنده قدرت لوی های 13 و 14 و آداب باروک و روکوکو

سیستم آموزشی بوزار بر پایه تقلید از نمونه های شاخص و مبتنی بر تاریخ معماری بود.

مدرسه بر اساس کیفیت ارائه شناخته می شود

در 1789 مدرسه که تا آن زمان به نام آکادمی سلطنتی فرانسه بود تعطیل شد

در 1795 با نام بوزار (هنرهای زیبا) تاسیس شد

 

 

 

سال های بعد از جنگ جهانی دوم را می توان دوران اوج سبک بین الملل دانست. بسیاری از آثار در سراسر جهان بر اساس الگوی هم شکلی ساخته شدند.

م/شهر شاندیگار هند, برازیلیا, تلاویو, لوهور  : بناهایی منطقی, راست گوشه, راشنالیسم, با بتن ام

 

کلیسای رونشان از آثار نوید دهنده پایان دوره مدرن است. دورانی که معماری مدرن از سبک بین الملل جدا شد.

نوشته شده در پنجشنبه 29 شهریور 1386 و ساعت 02:09 ق.ظ توسط : m
ویرایش شده در - و ساعت -